Bestrijden en beheersen van invasieve exoten

De Japanse Duizendknoop treft zijn gelijke

Er is nu een duurzame methode waarmee we de japanse duizendknoop definitief kunnen verwijderen

Wij bestrijden exoten: beter voor onze omgeving, beter voor onze natuur.
Image

Beheersen en bestrijden

Alleen duurzame methodes

Inclusief inspectie en advies

wij werken samen met

Image
Image
Japanse Duizendknoop

Een bekende invasieve exoot: de japanse duizendknoop.

Invasieve exoten

Exoten zijn planten - of plaagdieren - die niet van nature voorkomen in Nederland. Een aantal van deze exoten noemen we invasief: zij verspreiden zich met kracht en zijn schadelijk voor mensen, gebouwen, infrastructuur én de biodiversiteit in Nederland.

Natuurlijke vijanden hebben ze hier vaak niet, zoals dieren die hen eten of een bepaald klimaat dat hen in toom houdt. Helaas weten veel mensen dan ook uit eigen ervaring dat deze invasieve exoten verdraaid lastig zijn - zo niet onmogelijk - om vanaf te komen.

Exotenwacht is er om die mensen en organisaties te helpen. Met inspectie en advies, door exoten te bestrijden, ze te beheersen of alle drie.

Wat we doen

Onze diensten

Beheert jouw organisatie (spoor)wegen, gebouwen, natuurgebieden of waterpartijen? En hebben jullie last van invasieve exoten zoals de japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw of natte exoten? Met onze bestrijdingsmethodes verdwijnen ze. En met onze beheersmethodes wordt de overlast flink beperkt.

Bestrijden

Voor altijd verwijderen.
bevriezen japanse duizendknoop

Methodes

Bevriezen

  • Tibach-methode
  • Weed Freeze

Informatie over bevriezen

Afgraven en zeven

  • Saneren van de bodem
  • Bereikbaarheid is hierbij belangrijk

Informatie over afgraven en zeven

beheersen

Houd de controle.

Image

Methodes

Elektrocutie

  • Grote en kleine haarden
  • Ook langs slootkanten en dijklichamen

Informatie over elektrocutietechniek

Heet water

  • Voor elke ondergrond
  • Hergebruik van lokaal water
  • Kleinschalig of in bulk

Informatie over heet water

inspectie & advies

Het juiste doen.

Image

In de meeste gevallen bestrijden of beheersen we exoten in combinatie met een inspectie en een adviesrapport.

 

Het is ook mogelijk om een adviesrapport met een inspectie of monitoring separaat af te nemen. Bijvoorbeeld wanneer je eerst alleen informatie nodig hebt voor de besluitvorming.

Informatie over een adviesrapport

In sommige gevallen is jaarlijks monitoren eerst
voldoende, inclusief advies voor
preventie, beheersing of
bestrijding.

Meer informatie over monitoren

Zien en meten is weten

Elke situatie is weer anders. De juiste aanpak weten we pas als we alles, tot in detail, in kaart hebben gebracht. Voor het bestrijden en/of beheersen van exoten is een gedegen voorbereiding cruciaal. We werken alleen op basis van een onderbouwd - en gedragen - adviesrapport.

Lees onze werkwijze voor meer informatie.

garantie, wat betekent dat?

Er is een verschil tussen ´bestrijden´ en ´beheersen´. Het hangt van de situatie af welke aanpak het meest geschikt is. Maar als je exoten zoals de japanse duizendknoop daadwerkelijk wilt bestrijden, blijven er maar 2 opties over: bevriezen of afgraven en zeven. De eenmalige kosten van deze bestrijdingsmethodes zijn hoger dan bij het beheersen, maar in combinatie met een nazorgtraject is het resultaat gegarandeerd.

Verschil tussen kosten op korte en lange termijn

De kosten voor 'bestrijden' zijn in sommige gevallen op lange termijn lager dan 'beheersen'. Benieuwd naar wat het beste is voor jullie situatie? Leg het aan ons voor tijdens een kennismakingsgesprek.

Rapport Wageningen University & Research (WUR) over methode bevriezen (download)

Op 4 juli 2022 is het rapport 'Bestrijding Aziatische duizendknoop door bevriezing van de  bodem' gepubliceerd. Onderzoekers van de WUR hebben verschillende bodemmonsters uit een gebied (behandeld met de bevriezingstechniek van de Tibach-methode) onderzocht. Hierin hebben ze tot dan toe geen levende fragmenten van de japanse duizendknoop aangetroffen. Ook hebben de onderzoekers gekeken naar de effecten op o.a. de micro-organismen en de zaadbank in de bodem. De conclusie is dat de kou hierop geen invloed heeft.

Download WUR-rapport
Image
Wie we zijn

Over ons

Image

Exotenwacht is een organisatie die zich enkel en alleen richt op het bestrijden en beheersen van invasieve exoten.

We werken met ecologen, een veldteam en partners. Dankzij deze samenstelling beschikken we over kennis, moderne methodes en daadkracht. Met dit team helpen we organisaties schade te verminderen of te voorkomen. Het gaat hierbij om economische schade én schade aan onze natuur, veroorzaakt door invasieve exoten.

We werken met verschillende aannemers

Voor het bestrijden of beheersen van invasieve exoten schakelen we aannemers in die de meeste methodes in hun pakket hebben. De keuze voor een methode, of combinatie van methodes, hangt af van de locatie en het groeistadium van de invasieve exoot. Ook houden we rekening met het kostenefficiënte aspect van de situatie.

Bekijk voorbeelden

stap voor stap

onze werkwijze

1. laat een bericht achter of bel

We beantwoorden graag je vragen. En als je wilt, plannen we meteen een kennismakingsgesprek. Want vaak is er geen tijd te verliezen, als het gaat om invasieve exoten.

2. Kennismakingsgesprek

We gaan in gesprek. Tijdens een kennismaking bespreken we jullie situatie en onze methodes. Hierna sturen we een prijsopgave voor een inspectie met bijbehorend advies-werkplan. 

3. inspectie + advies-werkplan

We doen uitgebreid onderzoek op locatie. Dat leggen we vast in het advies-werkplan.

4. Offerte bestrijding / beheersing exoten

Op basis van het advies-werkplan maken we een offerte voor het beheersen en/of bestrijden van de exoten. Op basis van deze offerte besluiten jullie of het project aan ons gegund wordt.

goed om te weten

In de offerte staat wat de investering is, maar ook een uitgebreide toelichting van het 'hoe' en 'waarom' van onze aanpak. Hiermee willen we het interne beslisproces voor organisaties zo makkelijk mogelijk maken.

De kosten voor de inspectie (met advies-werkplan) worden in mindering gebracht als het werk aan ons wordt gegund.

Vragen?
Hebben jullie vragen over onze aanpak? Of vraagt de situatie om een andere werkwijze? Laat een bericht achter of bel met Johan van der Meulen.

Bel Johan

exoten top 10

Deze invasieve exotische planten en plaagdieren komen het meeste voor in Nederland en zorgen ook voor de meeste problemen.

1. Japanse Duizendknoop

Met stip op 1: zelfs wegen en gebouwen zijn niet veilig voor de wortelsokken van de japanse duizendknoop. Een woekeraar die 6% per jaar groeit. Exponentieel, dus groei op groei. Naast economische schade aan, denk aan wegen, gebouwen en schade aan oevers door erosie, zorgt de japanse duizendknoop ook voor schade aan de biodiversiteit in Nederland.

Lees verder

Image

2. Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw, oorspronkelijk afkomstig uit Azië, is vooral berucht om de ernstige brandwonden die ze kunnen veroorzaken. De reuzenberenklauw verspreidt zich snel en overschaduwt (letterlijk) hierbij ook inheemse flora, waardoor zij minder kans hebben om te groeien. 

Lees verder

3. Reuzenbalsemien

De reuzenbalsemien is een invasieve exoot die snel terrein wint in diverse ecosystemen. Deze exoot, met opvallende roze tot paarse bloemen, vormt niet alleen een bedreiging voor inheemse flora, maar veroorzaakt ook schade aan oevers van waterwegen.

Verdere informatie volgt.

Lees verder

4. Grote waternavel

De grote waternavel staat bekend om zijn snelle groei en de vorming van dichte matten op het wateroppervlak. Deze matten kunnen andere waterplanten verstikken en de biodiversiteit aantasten. Ook kunnen ze zorgen voor verstopte waterwegen.

Verdere informatie volgt.

Lees verder

5. watercrassula

De watercrassula wint steeds meer terrein in Nederland en de rest van de wereld. Doordat ze, net als de grote waternavel, dichte matten vormen op het wateroppervlak en de bodem, verdringen ze inheemse waterplanten en kunnen ze de waterstroom verstoren, wat gevolgen heeft voor veel organismen.

Verdere informatie volgt.

6. waterteunisbloem

De waterteunisbloem is een invasieve waterplant die een bedreiging vormt voor waterrijke ecosystemen. De waterteunisbloem vormt een tapijt van groene bladeren en gele bloemen dat het wateroppervlak bedekt. De waterteunisbloem verstikt de biodiversiteit én is schadelijk voor de waterinfrastructuur.  

Verdere informatie volgt.

7. mierenkoloniën

Deze exotische plaagdieren komen minder vaak voor dan andere invasieve exoten, maar hun overlast is groot. Zo veroorzaken ze schade aan landbouwgewassen, laten ze bestrating verzakken door hun gangenstelsels en ze kunnen mensen bijten met een irriterende afweerstof.

Verdere informatie volgt.

8. Amerikaanse rivierkreeft

Door holen in oevers te graven, brengt de amerikaanse rivierkreeft schade toe aan oevers en waterwegen. Het graafgedrag van deze exotische dieren leidt ook tot erosie en dus schade aan waterwegen. Ook concurreert de amerikaanse rivierkreeft met inheemse soorten om voedsel.

Verdere informatie volgt.

9. hemelboom

De oorspronkelijk uit China en Taiwan afkomstige hemelboom kan tot 25 meter hoog worden. Hun wortels zorgen voor schade aan bestratingen, funderingen en wegen en door hun snelgroeiende dichte bladendek, hebben inheemse boomsoorten en planten minder kans om te groeien.

Verdere informatie volgt.

10. Pontische rododendron

Op natuurterreinen en landgoederen komt de pontische rododendron steeds vaker voor. Het is ook beslist geen onaantrekkelijke plant, maar ze zorgen er wel voor, dankzij de schaduw die ze veroorzaken, dat inheemse planten en struiken minder goed kunnen groeien. Ook zijn de bladeren giftig voor vee.

Verdere informatie volgt.

contact

Heb je vragen of jullie situatie? Of wil je eerst meer weten over onze methodes? Tijdens een kennismaking nemen we alles uitgebreid door.

Plan kennismaking

contactgegevens

Bezoekadres
Icarus 9
8448 CJ Heerenveen

Telefoonnummer
085 303 8276

E-mailadres
info@exotenwacht.nl

social media

Volg ons op LinkedIn

Wij werken voor

Wij werken voor waterschappen, provincies en gemeenten. Maar ook voor natuurorganisaties, Rijksvastgoed en beheerders van landgoederen en monumenten.